Άρθρα

Πως χρηματοδοτείται το ΤΕΚΕ για τη συμμετοχή του στην εξυγίανση;

Το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων και το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ, τα οποία συμμετέχουν στη χρηματοδότηση των μέτρων εξυγίανσης, χρηματοδοτούνται πρωτίστως από εισφορές των τραπεζών που συμμετέχουν σε αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρηματοδότηση των δύο Σκελών, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους συνδέσμους: