Καταθέσεις που δεν αποζημιώνονται

Για τα ποσά των καταθέσεων που υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ, για τα οποία δεν συντρέχει περίπτωση πρόσθετης προστασίας με Προσωρινά Υψηλά Υπλολοιπα (ΠΥΥ), όπως και για τα ποσά των  καταθέσεων οι οποίες εξαιρούνται από την κάλυψη του ΤΕΚΕ, οι καταθέτες μπορούν να τα διεκδικήσουν από τον εκκαθαριστή της τράπεζας, από το ποσό που θα προκύψει από το προϊόν της εκκαθάρισης. Το ΤΕΚΕ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της εκκαθάρισης.