Δομημένα καταθετικά προιόντα

Οι δομημένες καταθέσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση των καταθέσεων διότι δεν συνιστούν καταθέσεις αλλά επενδυτικά προϊόντα.