Θυρίδες

Τα χρήματα που είναι τοποθετημένα σε θυρίδες δεν συνιστούν κατάθεση και κατά συνέπεια δεν καλύπτονται από το ΤΕΚΕ.