Προπληρωμένες κάρτες / Ηλεκτρονικό Χρήμα

Τα χρήματα που αντιστοιχούν στα υπόλοιπα προπληρωμένων καρτών και εν γένει το ηλεκρονικό χρήμα δεν συνιστούν κατάθεση και κατά συνέπεια δεν καλύπτονται από το ΤΕΚΕ.